درخت پیر تن من دوباره سبز می شود
هر چه تبر زدی مرا زخم نشد؛ جوانه شد...


پ ن:
انشاءالله هیچوقت خدا رفیق نامرد جلو پات نزاره
رفیقی که تو رو از خدا دور کنه...
بد دردیه... سرطانه آقا... سرطان
و چه لذتی داره وقتی شفا میگری و سرطانت از بین میره :)