شهر را ستاد استهلال کرده ای...

همه به دنبال تو می گردند

کجایی تو ای ماه؟!

لَیْتَ شِعْرِی أَیْنَ اسْتَقَرَّتْ بِکَ النَّوَى...


پ ن:

آقا نیامدی رمضان هم تمام شد...

:(