وقتی آدم نگاه به گذشته ها می کنه... 

وقتی خاطراتشو مرور می کنه...

وقتی چیز هایی که روزگاری براش ارزش داشتند رو می بینه...

وقتی می بینه همه ش گذشت... دنیا وفا نکرد...

و هر آن کس که گمان میکرد بهترین بود، نامردیش بیشتر شد...

و وقتی می فهمد دنیا نامرد ترین است...

به خود می گوید: دنیا زیباست... من دنیا را دوست دارم :)

هر چه بیشتر به من بی وفایی کند،

بیشتر میفهمم دنیا جای من نیست. 

غایتم کسی است که بی وفایی نمیکند...

"وعد الله حق و لا یخلف الله المیعاد"


بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.

(حضرت علی علیه‌السلام)


دانلود تصویر