سلام بر تو ای هم دمی که چون رو کنی، ما را مونس شاد کننده‏ ای و چون سپری شوی، وحشت‏ آور و دردناکی...

سلام بر تو ای هم سایه‏ ای که دل ها نزد تو نرم شد و گناهان در تو نقصان گرفت...

سلام بر تو ای یاوری که ما را در مبارزه با شیطان یاری دادی و ای مصاحبی که راه های احسان را هموار و آسان ساختی...

سلام بر تو که چه بسیارند آزادشدگان حضرت حق در تو و چه سعادت مند است کسی که حرمتت را به واسطه خودت رعایت کرد!

سلام بر تو که چه بسیار گناهان را از پرونده ما زدودی و چه عیب‏ها که بر ما پوشاندی!

سلام بر تو که زمانت بر گنه کاران چه طولانی بود و در دل مؤمنان چه هیبتی داشتی!

سلام بر تو که وداع با تو نه از باب خستگی و فراغت از روزه‏ات، نه به خاطر ملالت است...

سلام بر تو که قبل از آمدنت، در آرزویت به سر می‏بردیم و پیش از رفتنت بر هجرانت محزونیم...

سلام بر تو که چه بدی‏ها که به سبب تو از جانب ما گشته و چه خوبی ها که از برکت تو به سوی ما سرازیر شده!

سلام بر تو و بر شب قدری که از هزار ماه بهتر است...

صحیفه سجادیه


پ ن:

خدایا در نامه اعمالمان گناهی باقی نگذار... :(