اللَّهُمَّ تُبْ عَلَیَّ حَتَّى لا أَعْصِیَکَ

خدایا به من روى آور تا نافرمانی ات نکنم


پ ن:

که اگر تو مرا از خودت دور کنی...

پس من...

چگونه؟!

:(